Stichting Katwijk Fietst
Ondersteunt (bijna) alles wat trapt!

Wie zijn we en wat doen we?

De Stichting Katwijk Fietst heeft tot doel het bevorderen van de volksgezondheid door het stimuleren van bewegen in het algemeen en de deelname aan de fietssport in het bijzonder. De Stichting wil haar doel onder meer te bereiken door:

– het organiseren van (jaarlijkse) evenementen;
– het verstrekken van voorlichting en informatie over de fietssport;
– het verzorgen van fietstochten en bijeenkomsten over fietsen;
– het stimuleren van samen sporten/fietsen.

Het bestuur van de Stichting Katwijk Fietst bestaat uit:

Voorzitter: Dick van der Plas
Secretaris: Teun van der Plas
Penningmeester: Hans Dijkhuizen


De Stichting Katwijk Fietst werkt bij de uitvoering van haar plannen nauw samen met:

  • IJsclub Voorwaarts Katwijk
  • Gemeente Katwijk
  • Het WelzijnskwartierDe organisatie wordt gesteund door sponsors, kijk op onze sponsorpagina.


Stichting Katwijk Fietst is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 68117264


Bekijk hier de statuten van onze stichting.